de kleur straalt
de lijn buigt
het oppervlak is een doorleefde huid
het onderwerpt verwijst
het idee zoekt schoonheid

delen van leven

Sia Hollemans

Werkzaam als docente beeldende vakken in het beroepsonderwijs,
kiest Sia Hollemans meer en meer voor het maken van autonoom beeldend werk, kinderboekillustraties, grafische vormgeving en driedimensionale objecten.
Naast haar vrije werk vervult ze diverse opdrachten voor uitgeverijen, instellingen en particulieren.

Het werk, figuratief of geabstraheerd, is opvallend door een stralend kleurgebruik.
Kenmerkend is de gelaagdheid van de materie, zoals ook het leven zijn transparante en dekkende lagen kent in een oneindige variatie aan structuren en kleuren.

De lijnen willen duidelijk zijn, zich met spanning en sierlijkheid op elkaar afstemmen met oog voor detail.
De kleur laat zich niet binden en beweegt zich als licht de ruimte in.
Ideeën worden met een mystiek karakter thematisch uitgewerkt in mensen, landschappen, bomen, huizen en vogels.      
Onafhankelijk van wat wordt afgebeeld, gaat het altijd om de zoektocht  naar de plaats, inhoud, richting en het doel van het leven van de mens. Als een symbool, een amulet, een herinnering van hoe te leven.   

Een opdracht, ook een portret, wordt in dialoog met de opdrachtgever ontwikkeld om te komen tot een exclusief werkstuk.